Hanke- ja projektijohtaminen
  • Kannamme operatiivisen vastuun hankkeiden ja projektien johtamisesta liiketoiminnan ohjauksen mukaan
Esiselvitykset ja analyysit
  • Selvitämme yhdessä liiketoimintavastuullisten kanssa merkittävien investointien hyödyt suhteessa kustannuksiin
Muutoshallintasuunnitelmat
  • Selvitämme yhdessä liiketoimintavastuullisten kanssa, miten esimerkiksi järjestelmäuudistukset ja lainsäädännön/viranomaisvaatimusten muuttuminen vaikuttavat liiketoimintaan
Tutkimuksen ja kehityksen asiantuntijatehtävät
  • Suunnittelemme ja käynnistämme yhdessä liiketoiminnan edustajien kanssa tutkimus-, kehitys- ja tuotekonseptointihankkeita ja -projekteja
  • Edustamme organisaatiotasi lyhyt- tai pitkäaikaisesti toimialasi standardointifoorumeilla ja tarvittaessa teemme siihen liittyvää asiantuntijatyötä